Tüm Dokümanlar

Belgeler | Videolar | Fotoğraflar


PRAG EĞİTİMİ

PRAG EĞİTİMİ

PRAG TRAINING

LEADER Prosedürünün 9. Maddesi gereği;

IPARD II Programı Yedinci Çağrı kapsamında TKDK ile sözleşme imzalayan YEG’lerin, 2021 Yılı Yıllık Uygulama Raporlarını, 2022 yılı Mart ayı sonuna kadar Yönetim Otoritesi’ne ait “leaderyeg@tarimorman.gov.tr” adresine göndermeleri gerekmektedir. ... Yıllık Uygulama Raporu hazırlanmasında kullanılacak olan dokümanlar www.ipard.gov.tr www.uka.tarimorman.gov.tr ve www.tkdk.gov.tr adreslerinde, LEADER başlığı altında yayınlanmıştır. Ayrıca sözleşme imzalayan tüm YEG’lere mail ekinde gönderilmiştir. <br> Hazırlanacak olan Yıllık Uygulama Raporu ve eklerinin tüm Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmış olması ve dernek kaşesinin bulunması önem arz etmektedir. <br> Yıllık Uygulama Raporu Word formatında ve Detaylı Uygulama Raporu Excel formatında doldurulacaktır. <br> ilgili Dökümanlar Leader Anasayfası Dökümanlar sekmesin de yer almaktadır

Detaylı Uygulama Raporu (Excel)- 11-01-2022

Yıllık Uygulama Raporu (word): 11-01-2022

LEADER_Prosedürü-TR_2021

2021 LEADER PROSEDÜRÜ

IPARD II Programı LEADER Yaklaşımı Tedbiri Çağrı Ön Duyurusu Yayımlanmıştır.

IPARD II Programı LEADER Yaklaşımı Tedbiri Çağrı Ön Duyurusu Yayımlanmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 20 Aralık 2021 tarihinde IPARD II Programı LEADER Yaklaşımı Tedbiri Çağrı Ön Duyurusu Yayımlanmıştır.

Kırsal Kalkınma Sempozyumu (15-17 Aralık 2021)

Kırsal Kalkınma Sempozyumu (15-17 Aralık 2021)

Kırsal Kalkınma Sempozyumu (15-17 Aralık 2021)

Kırsal Kalkınma Sempozyumu (15-17 Aralık 2021)

Kırsal Kalkınma Sempozyumu (15-17 Aralık 2021)

Kırsal Kalkınma Sempozyumu (15-17 Aralık 2021)

Kırsal Kalkınma Sempozyumu (15-17 Aralık 2021)

Kırsal Kalkınma Sempozyumu (15-17 Aralık 2021)

Kırsal Kalkınma Sempozyumu

Kırsal Kalkınma Sempozyumu

Kırsal Kalkınma Sempozyumu

KIRSAL KALKINMASEMPOZYUMU DAVET

RURAL DEVELOPMENT SYMPOSIUM ( Invitation)

KIRSAL KALKINMASEMPOZYUMU DAVET

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ 09-12 ARALIK 2021 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ “DEVLET TEŞVİKLERİ TANITIM GÜNLERİ” FUARINA KATILIM

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ 09-12 ARALIK 2021 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ “DEVLET TEŞVİKLERİ TANITIM GÜNLERİ” FUARINA KATILIM

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ 09-12 ARALIK 2021 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ “DEVLET TEŞVİKLERİ TANITIM GÜNLERİ” FUARINA KATILIM

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ 09-12 ARALIK 2021 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ “DEVLET TEŞVİKLERİ TANITIM GÜNLERİ” FUARINA KATILIM

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ 09-12 ARALIK 2021 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ “DEVLET TEŞVİKLERİ TANITIM GÜNLERİ” FUARINA KATILIM

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ 09-12 ARALIK 2021 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ “DEVLET TEŞVİKLERİ TANITIM GÜNLERİ” FUARINA KATILIM SAĞLANDI.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ 09-12 ARALIK 2021 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ “DEVLET TEŞVİKLERİ TANITIM GÜNLERİ” FUARINA KATILIM

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ 09-12 ARALIK 2021 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ “DEVLET TEŞVİKLERİ TANITIM GÜNLERİ” FUARINA KATILIM SAĞLANDI.

IPARD III “BİLGİLENDİRME TOPLANTISI”

IPARD III “BİLGİLENDİRME TOPLANTISI”

IPARD III “BİLGİLENDİRME TOPLANTISI”

IPARD III “BİLGİLENDİRME TOPLANTISI”

IPARD II PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN 12’İNCİ RESMİ TOPLANTISI

IPARD II PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN 12’İNCİ RESMİ TOPLANTISI

IPARD II PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN 12’İNCİ RESMİ TOPLANTISI

IPARD II PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN 12’İNCİ RESMİ TOPLANTISI

IPARD II PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN 12’İNCİ RESMİ TOPLANTISI

IPARD II PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN 12’İNCİ RESMİ TOPLANTISI

12. IPARD II İZLEME KOMİTESİ HAZIRLIK TOPLANTISI

12. IPARD II İZLEME KOMİTESİ HAZIRLIK TOPLANTISI

12. IPARD II İZLEME KOMİTESİ HAZIRLIK TOPLANTISI

12. IPARD II İZLEME KOMİTESİ HAZIRLIK TOPLANTISI

12. IPARD II İZLEME KOMİTESİ HAZIRLIK TOPLANTISI

UKA İletişim Stratejisi

UKA Rehberi

Leader Uygun Harcama

LEADER 2.Etap İller_Proje_Kapanış Toplantısı_Gündem.TR

8. E-Büllten

7. E-Bülten

6. E-Bülten

5. E-Bülten

4. E-bülten

3. E-Bülten

2. E-Bülten

1. E-Bülten

LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ (Modul 2 | 3. Gün)

LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ TRAINING LPOs AND BUILDING THE INFRASTRUCTURE OF POTENTIAL LEGs (Module 2 | Day 3)

LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ ( Modul 2 | 1. Gün)

LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ

LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ | (Modul 2 | 2. Gün )

LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ

(3.Gün 3.Bölüm) - LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ

LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ

3.Gün 2.Bölüm - LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ

LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ

3.Gün 1.Bölüm | LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ

LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ

2.Gün 3.Bölüm | LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ

LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ

2.Gün 2.Bölüm - LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ

LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ

2.Gün 1.Bölüm- LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ

LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ

1. Gün 3.Bölüm - LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ

LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ

1. Gün 2.Bölüm LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ

LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ

1. Gün 1.Bölüm - LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ

LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ

LEADER YAKLAŞIMI

ETKİNLİK YÖNETİMİ

ÇALIŞMA YÖNTEMİ

LPO eğitimi

LPO eğitimi

YKS'LERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

YEG UYGUNLUK KRİTERLERİ VE YEG YAPISI

YEG NEDİR VE GÖREVLERİ NELERDİR

VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ

RAPORLAMA USUL VE ESASLARI

UKA Animasyon Filmi (Uzun Versiyon)

Kırsalda Bir Değişim Hikayesi Yazılıyor...... | A Story of Transformation is Being wirtten in the Rural

UKA Animasyon Filmi (Kısa Versiyon)

Kırsalda Bir Değişim Hikayesi Yazılıyor. | A Story of Transformation is Being wirtten in the Rural

IPARD II PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN 11’İNCİ RESMİ TOPLANTISI 24 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

IPARD II PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN 11’İNCİ RESMİ TOPLANTISI 24 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

IPARD II Programı İzleme Komitesinin 11. Resmi Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Ayşe Ayşin IŞIKGECE

Değişim Hikayesi Kırsalda yazılıyor E-kitap

11. IPARD II İzleme Komitesi Hazırlık Toplantısı | 12 Haziran 2021

Marius Lazdinis | AB Komisyon Yetkilisi

Krzysztof Sulima | AB Komisyonu Yetkilisi

Dr. Osman YILDIZ | IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı | 11. IPARD II İzleme Komitesi Hazırlık Toplantısı

LPO Eğitim Modülleri

Dijital Katalog

TKDK Amasya İl Koordinatörü Cengiz Dikici, Dilara Sezgin ve Burcu Ercan ile yapılan görüşme

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün uzman ekibi ile yapılan görüşme

TKDK Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç’un da katılımıyla UNESCO Dünya miras listesine kaydedilen Cumalıkızık’a gerçekleşen ziyaret

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Zeki Durak (en sağda) ve TKDK Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç (en solda)

TKDK Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç ile yapılan görüşme

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisleri Sedat Köseoğlu (en sağda) ve Murat Çetin

Afşar Bala’m Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifine yapılan ziyaret

Ayaş Yerel Eylem Derneği Başkanı Erdinç Polatateş ve Müdürü Elvan Çavdar ile çiftçilerin de katılımıyla yapılan görüşme

Güdül Yerel Eylem Derneği Başkanı Adnan Karaman, uzman Neslihan Önder ve Tahtacıörencik Köyü’nde Katılımcı Güvence Sistemi kuran Ceyhan Temürcü

TKDK Ankara İl Koordinatörü Emre Yeniay ve ekibi ile yapılan görüşme

TKDK Ankara İl Koordinatörü Emre Yeniay ve ekibi ile yapılan görüşmeden bir kare yer almaktadır.

ULUSAL KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ (2021-2023)

2021 Mayıs E-Bülteni

YEREL EYLEM GRUPLARI İÇİN KIRSAL TURİZM VE KISA TEDARİK ZİNCİRİ TEMATİK EĞİTİMLERİ

YEREL EYLEM GRUPLARI İÇİN KIRSAL TURİZM VE KISA TEDARİK ZİNCİRİ TEMATİK EĞİTİMLERİ

YEREL EYLEM GRUPLARI İÇİN KIRSAL TURİZM VE KISA TEDARİK ZİNCİRİ TEMATİK EĞİTİMLERİ

Gündem- 20 NİSAN 2021 ANKARA (Çevrimiçi)

2021 Nisan E-Bülteni

BİRİNCİ VE İKİNCİ AŞAMA İLLERİNİN YEREL YÖNETİM TEMSİLCİLERİNE YÖNELİK LEADER SEMİNERİ

BİRİNCİ VE İKİNCİ AŞAMA İLLERİNİN YEREL YÖNETİM TEMSİLCİLERİNE YÖNELİK LEADER SEMİNERİ

BİRİNCİ VE İKİNCİ AŞAMA İLLERİNİN YEREL YÖNETİM TEMSİLCİLERİNE YÖNELİK LEADER SEMİNERİ

BİRİNCİ VE İKİNCİ AŞAMA İLLERİNİN YEREL YÖNETİM TEMSİLCİLERİNE YÖNELİK LEADER SEMİNERİ

BİRİNCİ VE İKİNCİ AŞAMA İLLERİNİN YEREL YÖNETİM TEMSİLCİLERİNE YÖNELİK LEADER SEMİNERİ

BİRİNCİ VE İKİNCİ AŞAMA İLLERİNİN YEREL YÖNETİM TEMSİLCİLERİNE YÖNELİK LEADER SEMİNERİ

Balıkesir UKA bölgesel paydaşları Toplantısı

Balıkesir UKA bölgesel paydaşları Toplantısı

Balıkesir UKA bölgesel paydaşları Toplantısı

Balıkesir UKA bölgesel paydaşları Toplantısı

Balıkesir UKA bölgesel paydaşları Toplantısı

Balıkesir UKA bölgesel paydaşları Toplantısı

Balıkesir UKA bölgesel paydaşları Toplantısı

Balıkesir UKA bölgesel paydaşları Toplantısı

Muş UKA bölgesel paydaşları Toplantısı

Muş UKA bölgesel paydaşları Toplantısı

Muş UKA bölgesel paydaşları Toplantısı

Muş UKA bölgesel paydaşları Toplantısı

Muş UKA bölgesel paydaşları Toplantısı

Muş UKA bölgesel paydaşları Toplantısı

2021 Mart Ayı E- Büteni

31 mart Gündem-Aktivite 4

29 mart Gündem-Aktivite 4

9 Nisan Gündem-Aktivite 4

LEADER YAKLAŞIMI UYGULAMA EĞITİMLERİ TEKNİK DESTEK PROJESİ BİRİNCİ VE İKİNCİ AŞAMA İLLERİN YEREL YÖNETİM TEMSİLCİLERİ İÇİN LEADER SEMİNERİ 9 NİSAN 2021 ANKARA (Çevrimiçi) (DENİZLİ, ŞANLIURFA, UŞAK, YOZGAT)

7 nisan gündem-Activity 4

Sn. Dr. Osman YILDIZ- IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı

Sn. Ayşe Ayşin IŞIKGECE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI

IPARD kapsamında 15 ilde uygulanacak olan ikinci etap LEADER Tedbiri Yerel Eylem Grupları Lansman Toplantısı

IPARD kapsamında 15 ilde uygulanacak olan ikinci etap LEADER Tedbiri Yerel Eylem Grupları Lansman Toplantısı

IPARD kapsamında 15 ilde uygulanacak olan ikinci etap LEADER Tedbiri Yerel Eylem Grupları Lansman Toplantısı

IPARD kapsamında 15 ilde uygulanacak olan ikinci etap LEADER Tedbiri Yerel Eylem Grupları Lansman Toplantısı

IPARD kapsamında 15 ilde uygulanacak olan ikinci etap LEADER Tedbiri Yerel Eylem Grupları Lansman Toplantısı

IPARD kapsamında 15 ilde uygulanacak olan ikinci etap LEADER Tedbiri Yerel Eylem Grupları Lansman Toplantısı

IPARD kapsamında 15 ilde uygulanacak olan ikinci etap LEADER Tedbiri Yerel Eylem Grupları Lansman Toplantısı

IPARD kapsamında 15 ilde uygulanacak olan ikinci etap LEADER Tedbiri Yerel Eylem Grupları Lansman Toplantısı

IPARD kapsamında 15 ilde uygulanacak olan ikinci etap LEADER Tedbiri Yerel Eylem Grupları Lansman Toplantısı

Gündem_Muş Bölgesel Toplantısı

2021’de Ulusal Kırsal Ağ Bölge (Çevrimiçi) Toplantısı, IPARD illeri arasında yer alan Balıkesir ve Muş illerinde Kırsal kalkınma için yerel paydaşlar ile gerçekleştirilecek tematik toplantıları, yerel alanlarda mevcut durum ve potansiyel kaynakların belirlenmesini, iyi uygulama örneklerinin tanıtımı amacıyla yerel paydaşların bilgilendirilmesini kapsayacaktır

Uka Bölge Toplantısı- Balıkesir Toplantı gündemi

2021’de Ulusal Kırsal Ağ Bölge (Çevrimiçi) Toplantısı, IPARD illeri arasında yer alan Balıkesir ve Muş illerinde Kırsal kalkınma için yerel paydaşlar ile gerçekleştirilecek tematik toplantıları, yerel alanlarda mevcut durum ve potansiyel kaynakların belirlenmesini, iyi uygulama örneklerinin tanıtımı amacıyla yerel paydaşların bilgilendirilmesini kapsayacaktır

Toplantı Daveti

LEADER Tedbirine Yönelik İkinci Aşama İllerinde Kurulacak Olan Yerel Eylem Grupları İçin Lansman Toplantısı

Gündem

LEADER Tedbirine Yönelik İkinci Aşama İllerinde Kurulacak Olan Yerel Eylem Grupları İçin Lansman Toplantısı

Basın Daveti

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu LEADER Projesi kapsamında 25 Mart 2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ'nin teşrifleriyle LEADER tedbirine yönelik ikinci aşama illerinde kurulacak olan “Yerel Eylem Gruplarının Kurulmasına Yönelik Çevrimiçi Lansman Toplantısı” gerçekleşecektir.

Yıllık Uygulama Raporu Şablonu (Yeni)

2021 Şubat Ayı E-Bülteni Yayımlanmıştır.

2021 Şubat Ayı E-Bülteni Yayımlanmıştır.

LEADER Yaklaşımı Eğitimi 15-17 Mart Toplantı Gündemi

Eğitimi 8-10 Mart Toplantı Gündemi

Gördes Kalkınma Derneği Sunumu

Yıllık Uygulama Planı

Örnek Uygulama Planı

Yerel Kalkınma Stratejisi Hazırlama Rehberi

Finansal Tablo Şablonu

YEG El Kitabı

Eylem Planı Şablonu

‘’YENİ YEREL EYLEM GRUPLARINA YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURMA, KAPASİTE GELİŞTİRME VE YEREL KALKINMA STRATEJİLERİ HAZIRLANMASI’’ EĞİTİMİ

LEADER YAKLAŞIMI UYGULAMA EĞİTİMLERİ TEKNİK DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA ‘’YENİ YEREL EYLEM GRUPLARINA YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURMA, KAPASİTE GELİŞTİRME VE YEREL KALKINMA STRATEJİLERİ HAZIRLANMASI’’ EĞİTİMİ ÇEVRİMİÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ., 24.2.2021

‘’YENİ YEREL EYLEM GRUPLARINA YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURMA, KAPASİTE GELİŞTİRME VE YEREL KALKINMA STRATEJİLERİ HAZIRLANMASI’’ EĞİTİMİ

‘’YENİ YEREL EYLEM GRUPLARINA YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURMA, KAPASİTE GELİŞTİRME VE YEREL KALKINMA STRATEJİLERİ HAZIRLANMASI’’ EĞİTİMİ

‘’YENİ YEREL EYLEM GRUPLARINA YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURMA, KAPASİTE GELİŞTİRME VE YEREL KALKINMA STRATEJİLERİ HAZIRLANMASI’’ EĞİTİMİ

‘’YENİ YEREL EYLEM GRUPLARINA YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURMA, KAPASİTE GELİŞTİRME VE YEREL KALKINMA STRATEJİLERİ HAZIRLANMASI’’ EĞİTİMİ

‘’YENİ YEREL EYLEM GRUPLARINA YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURMA, KAPASİTE GELİŞTİRME VE YEREL KALKINMA STRATEJİLERİ HAZIRLANMASI’’ EĞİTİMİ

‘’YENİ YEREL EYLEM GRUPLARINA YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURMA, KAPASİTE GELİŞTİRME VE YEREL KALKINMA STRATEJİLERİ HAZIRLANMASI’’ EĞİTİMİ

Ocak 2021 E-Bülten

Dr. Osman YILDIZ- IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı

Çevrimiçi Yıllık Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı Toplantısı, UKAFEST Genel Oturum Konuşması

Nikalaus MEYER- Büyükelçi- Delegasyon Başkanı

Çevrimiçi Yıllık Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı Toplantısı

Faruk KAYMAKÇI- Büyükelçi- Bakan Yardımcısı / Dışişleri Bakanlığı

Çevrimiçi Yıllık Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı Toplantısı

Dr. Osman YILDIZ- IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı

Ulusal Kırsal Ağ Festival Açılış Konuşması

Dr. İlkay KILIÇ- Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Ulusal Kırsal Ağ Çevrimiçi Yıllık Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı Toplantısı

Leader Yaklaşımı | Stefan Spasov- Bulgaristan

Stefan Spasov- Bulgaristan

Tüm Moderatörler- Kapanış Toplantısı

Çevrimiçi Yıllık Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı Toplantısı Tüm Moderatörler- Kapanış Toplantısı

Gökçen DURUTAŞ

Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı

Güner ASLAN-

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği

Dr. Ceyhan Temürcü

Yerel Gıda Ağları ve Katılımcı Güvence sistemleri

Özgür KURTULUŞ-Tarımda Digitalleşme

Digital Kooperatifler

Katalin KUJANI

Kısa Tedarik Zinciri

Marta MARCZIS- Leader

Kırsal Alanların Tanımı - LEADER Yaklaşımı Tabandan Tavana Kırsal Kalkınma

Barry CASLIN - Kırsal Turizm

Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi

Cosmin SALASAN- Kırsal Turizm

Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi

IPARD II PROGRAMI YATIRIMCI REHBERİ

Kırsal Turizm İyi uygulama Örnekleri (e-Kitap)

Kırsal Turizm - Kitap

Kısa Tedarik Zinciri

Kısa Tedarik Zinciri

Kısa Tedarik Zinciri

Kısa Tedarik Zinciri

IPARD Programının Geliştirilmesi

IPARD Programının Geliştirilmesi

IPARD Programının Geliştirilmesi

IPARD Programının Geliştirilmesi

Kırsal Alanların Tanımı LEADER Yaklaşımı Tabandan Tavana Kırsal Kalkınma

Kırsal Alanların Tanımı

08.12.2020 Paralel Oturumlar - Kırsal Alanların Tanımı

LEADER Yaklaşımı Tabandan Tavana Kırsal Kalkınma

Girişimcimiyiz yoksa Girişken mi? Z Kuşağı Örneği - Zafer KÜÇÜKŞABANOĞLU

Kırsal Alanlarda Yenilikçilik ve GirişimcilikTıbbi ve Aromatik Bitkiler

GİRKAPAGE Projesi Deneyimi - Prof. Dr. Kürşat DEMİRYÜREK

Kırsal Alanlarda Yenilikçilik ve GirişimcilikTıbbi ve Aromatik Bitkiler

Tarımda Girişimcilik ve Teknoloji Desteği - Coşkun ŞEREFOĞLU- Ankara Kalkınma Ajansı

Kırsal Alanlarda Yenilikçilik ve GirişimcilikTıbbi ve Aromatik Bitkiler

Coğrafi İşaretli Ürünler

Birol ULUŞAN- Metro Gross Market Türkiye Gıda Müdürü

Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Operasyonel Gruplar

Horizon2020 - Cansu UYAR- Zafer Kalkınma Ajansı

Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Operasyonel Gruplar

Kırsal Alanlarda Yenilikçilik ve GirişimcilikTıbbi ve Aromatik Bitkiler

Coğrafi İşaretler Kırsal Alanlarda Yenilikçilik ve Girişimcilik

UKAFEST

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kırsal Alanlarda Yenilikçilik ve Girişimcilik

UKAFEST

07.12.2020 Genel Oturum Sabah- Öğleden Sonra Ana Yayın

Kırsal Alanlarda Yenilikçilik ve GirişimcilikTıbbi ve Aromatik Bitkiler

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli | UKAFEST Genel Oturum Konuşması

UKAFEST Çevrimiçi Yıllık Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı Toplantısı,

Hasan ASLANCAN MAREM Ziraat Yüksek Mühendisi

Gülanta Projesi

Nazire ÖZSU S.S Gülgönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı

Gülanta Projesi

Rabia AYDEMİR S.S Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişim ve İşletme Koop. Bşk.

Gülanta Projesi

Barış GÜMÜŞ Ege ve Akdeniz İş Adamları Dernekleri Federasyon Başkanı

Gülanta Projesi

Prof. Dr. Süleyman GÜLCÜ TKDK Isparta İl Koordinatörü

Gülanta Projesi

Eyüp ADIGÜZEL Tarım İl Müdürü

Gülanta Projesi

Şükrü BAŞDEĞİRMEN Isparta Belediye Başkanı

Gülanta Projesi

Ömer SEYMENOĞLU Isparta Valisi

Gülanta Projesi

Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Osman Yıldız- Açılış Konuşma videosu.

16 IPARD İLİ İÇİN ÇEVRİM İÇİ SEKTÖREL BAZLI TANITIM TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

16 IPARD İLİ İÇİN ÇEVRİM İÇİ SEKTÖREL BAZLI TANITIM TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

16 IPARD İLİ İÇİN ÇEVRİM İÇİ SEKTÖREL BAZLI TANITIM TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

16 IPARD İLİ İÇİN ÇEVRİM İÇİ SEKTÖREL BAZLI TANITIM TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

16 IPARD İLİ İÇİN ÇEVRİM İÇİ SEKTÖREL BAZLI TANITIM TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

16 IPARD İLİ İÇİN ÇEVRİM İÇİ SEKTÖREL BAZLI TANITIM TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

16 IPARD İLİ İÇİN ÇEVRİM İÇİ SEKTÖREL BAZLI TANITIM TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

16 IPARD İLİ İÇİN ÇEVRİM İÇİ SEKTÖREL BAZLI TANITIM TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

16 IPARD İLİ İÇİN ÇEVRİM İÇİ SEKTÖREL BAZLI TANITIM TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

16 IPARD İLİ İÇİN ÇEVRİM İÇİ SEKTÖREL BAZLI TANITIM TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eğitim Gündemi

D Grubu 14-15 Ocak 2021 Çevrimiçi LEADER YKS UYGULAMA EĞİTİM GÜNDEMİ_TR

C Grubu 13-14 Ocak 2021 Çevrimiçi LEADER YKS UYGULAMA EĞİTİM GÜNDEMİ_TR

B Grubu 12-13 Ocak 2021 Çevrimiçi LEADER YKS UYGULAMA EĞİTİM GÜNDEMİ_TR

A Grubu 11-12 Ocak 2021 Çevrim içi LEADER YKS UYGULMA EĞİTİM GÜNDEMİ_TR

2020 Yılı Aralık Ayı E-Bülteni Yayımlanmıştır.

“16 IPARD İLİNDE SEKTÖREL BAZLI TANITIM TOPLANTILARI PROJESİ” AÇILIŞ TOPLANTISI, ORDU ve GİRESUN İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“16 IPARD İLİNDE SEKTÖREL BAZLI TANITIM TOPLANTILARI PROJESİ” AÇILIŞ TOPLANTISI, ORDU ve GİRESUN İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Osman YILDIZ

“16 IPARD İlinde Sektörel Bazlı Tanıtım Toplantıları” projesi kapsamında gerçekleştiren IPARD tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının açılış toplantısı, 21 Aralık 2020 tarihinde IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Sayın Dr. Osman YILDIZ’ın Başkanlığında, çevrimiçi toplantı platformu kullanılarak, Ordu ve Giresun ilinden paydaşların katılım ile gerçekleştirilmiştir.

“16 IPARD İLİNDE SEKTÖREL BAZLI TANITIM TOPLANTILARI PROJESİ” AÇILIŞ TOPLANTISI

“16 IPARD İlinde Sektörel Bazlı Tanıtım Toplantıları” projesi kapsamında gerçekleştiren IPARD tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının açılış toplantısı, 21 Aralık 2020 tarihinde IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Sayın Dr. Osman YILDIZ’ın Başkanlığında, çevrimiçi toplantı platformu kullanılarak, Ordu ve Giresun ilinden paydaşların katılım ile gerçekleştirilmiştir

Agenda of Gulanta

Gulanta Etkinlik Gündemi

Agenda of Meeting

Toplantı Davetiyesi

Toplamtı Gündemi

IPARD II Programı İzleme Komitesinin 10 uncu Resmi Toplantısı

IPARD II Programı İzleme Komitesinin 10 uncu Resmi Toplantısı

IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Osman YILDIZ

IPARD II Programı İzleme Komitesinin 10 uncu Resmi Toplantısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın. Fatih METİN

IPARD II Programı İzleme Komitesinin 10 uncu Resmi Toplantısı Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın. Fatih METİN

MAREM Hasan ASLANCAN

MAREM Hasan ASLANCAN

FAO-TRGM işbirliği kuyucak köyü lavanta distilasyon ünitesi

FAO-TRGM işbirliği kuyucak köyü lavanta distilasyon ünitesi

Kuyucak Lavanta Kokulu Kadın kooperatif Başkanı Rabia AYDEMİR

Kuyucak Lavanta Kokulu Kadın kooperatif Başkanı Rabia AYDEMİR

kuyucak lavanta kokulu kadın kooperatifi (2)

kuyucak lavanta kokulu kadın kooperatifi (2)

Genç İşadamları Derneği Başkanı Barış GÜMÜŞ

Genç İşadamları Derneği Başkanı Barış GÜMÜŞ

Isparta Belediye Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN ve il Tarım Orman Müdürü Eyüp ADIGÜZEL

Isparta Belediye Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN ve il Tarım Orman Müdürü Eyüp ADIGÜZEL

Isparta Belediye Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN

Isparta Belediye Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN

Isparta valisi Ömer SEYMENOĞLU

Isparta valisi Ömer SEYMENOĞLU

5-6-7 Ekim Toplantı gündemi

5. Ekim Toplantı Gündemi

UKA Urfa Toplantısı

UKA Urfa Toplantısı

UKA Urfa Toplantısı

UKA Urfa Toplantısı

UKA Urfa Toplantısı

UKA Urfa Toplantısı

Ulusal Kırsal AĞ

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi

Kırsal Politikamızın Esasları (Kalkınma_Bakanlığı)

UKA Kırsal Kalkınma Sunusu (Ali ERGİN)

Leader Yerel Eylem Grubu Temsilcilerine Yönelik Eğitim Semineri Düzenlenmiştir.

Yönetim Otoritesi Başkanı. Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Muhammed ADAK

Leader Lansman Toplantısı

Leader Lansman Toplantısı

Leader Lansman Toplantısı

Leader Lansman Toplantısı

Leader Lansman Toplantısı

Leader Lansman Toplantısı

UKA Mardin Toplantısı

UKA Mardin Toplantısı

UKA Mardin Toplantısı

UKA Mardin Toplantısı

UKA Mardin Toplantısı

UKA Mardin Toplantısı

Lansman Toplantısı

Lansman Toplantısı

Lansman Toplantısı

Lansman Toplantısı

Lansman Toplantısı

Lansman Toplantısı

Lansman Toplantısı

Lansman Toplantısı

Lansman Toplantısı

Lansman Toplantısı

Lansman Toplantısı

Katılımcı Soruları

Lansman Toplantısı

Lansman Toplantısı

Lansman Toplantısı

Lansman Toplantısı

Lansman Toplantısı

UKA Mardin Toplantısı

UKA Mardin Toplantısı

UKA Mardin Toplantısı

UKA Mardin Toplantısı

UKA Mardin Toplantısı

UKA Mardin Toplantısı

UKA Mardin Toplantısı

UKA Mardin Toplantısı

UKA Manisa Toplantısı

UKA Manisa Tanıtım Toplantısı

UKA Manisa Toplantısı

UKA Manisa Toplantısı

UKA Manisa Toplantısı

UKA Manisa Toplantısı

UKA Manisa Toplantısı

UKA Manisa Tanıtım Toplantısı

UKA Manisa Toplantısı

UKA Manisa Toplantısı

UKA Manisa Toplantısı

UKA Manisa Toplantısı

UKA Manisa Toplantısı

UKA Manisa Toplantısı

UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti.

UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti.

UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti.

UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti.

UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti.

UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti.

UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti.

UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti.

UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti.

UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti.

UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti.

UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti.

UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti.

UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti.

UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti.

UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti.

UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti.

UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti.

UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti.

UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti.

YEG Standları

UKA Lansman Toplantısı, YEG Standları

YEG Standları

UKA Lansman Toplantısı, YEG Standları

YEG Standları

YEG Standları- UKA Lansman Toplantısı

YEG Standları-

YEG Standları- Uka Lansman Toplantısı

UKA Lansman Toplantısı

UKA Lansman Toplantısı, YEG Standı

YEG Standları-

YEG Standları- UKA Lansman Toplantısı

YEG Standları

YEG Standları- UKA Lansman Toplantısı

YEG Standları

YEG Standları- UKA Lansman Toplantısı

UKA Lansman Toplantısı

UKA Lansman Toplantısı

UKA Lansman Toplantısı

UKA Lansman Toplantısı

UKA Lansman Toplantısı

UKA Lansman Toplantısı-YEG Stand Ziyaretleri

UKA Lansman Toplantısı

UKA Lansman Toplantısı- YEG Stand Ziyaretleri

UKA Lansman Toplantısı

UKA Lansman Toplantısı

UKA Lansman Toplantısı

UKA Lansman Toplantısı

UKA Lansman Toplantısı

UKA Lansman Toplantısı

Lansman Toplantısı

Lansman Toplantısı

Lansman Toplantısı

Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan ÖZLÜ

Ulusal Kırsal Ağ Katalog

Ulusal Kırsal Ağ Hikaye Kitapçık

Ulusal Kırsal Ağ Broşür

FAMTAR Soğuk Hava Deposu Meyve Sebze Paketleme

Mersin’ in Erdemli ilçesinde kurulan ve içerisinde meyve sebze paketleme tesisi de bulunan soğuk hava deposu projesi.

TUĞÇE İnşaat

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Menzelet baraj gölü üzerinde inşa edilen yayın balığı yetiştirme tesisi projesi

Halim Bülent SÖNMEZ

Nevşehir’ in Avanos ilçesinde gerçekleştirilen Avanos ilçesi çanak çömlek üretimini geliştirme projesi.

Sarayönü Süt Üreticileri Birliği

Konya’ nın Sarayönü ilçesinde kurulan Sarayönü Süt Üreticileri Birliği tarafından gerçekleştirilen Süt Toplama Merkezi projesi.

Uşak- Birleşen Arı Evi

Uşak’ ın Ulubey ilçesinde BİG Tarım tarafından gerçekleştirilen arı evi ve arı yetiştiriciliği projesi

Manisa-10. OBASYA Kırsal Turizm

Manisa’ nın Yunusemre ilçesinde S.S Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi tarafından hayata geçirilen kırsal turizm konaklama tesisi projesi.

Balikesir-3. SAYGIN Tarım

Balıkesir’ in Gönen ilçesinde yatırımcı Cahit KÜÇÜK tarafından hayata geçirilen 100 Baş kapasiteli süt sığırcılığı projesi

Afyon -1. ERKMEN Tarım

Afyonkarahisar’ ın Bolvadin ilçesinde 1970 yılında kurulan Erkmen Gölü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ ne ait 300 baş besi koyunu projesi

Bursa-4. S.S Karacabey Kurşunlu Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Bursa’ nın Karacabey ilçesi Kurşunlu köyünde S.S Karacabey Kurşunlu Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından gerçekleştirilen Defne Yaprağı İşleme Depolama Ve Paketleme Tesisi projesi